Umowa o dotacje z funduszy - w jaki sposób ją odpowiednio sfinalizować?

Umowa o dotacje z funduszy - w jaki sposób ją odpowiednio sfinalizować?

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Dzięki Funduszom Europejskim zostało wykonanych miliony projektów. Skutecznie przeprowadzony projekt potrzebuje jednakże przykładnego przygotowania i oraz wykonania szeregu działań mających za zadanie wykonanie wszelkich instrukcji nakładanych przez umowę o dofinansowanie. W jaki sposób efektywnie zarządzać projektem? Kto może złożyć wniosek? Czy posłużyć się doradztwem w zakresie zarządzania projektami? W jaki sposób zapewnić przedsiebiorstwu rzetelną realizację umowy? Przekazujemy parę rad dla Beneficjenta.

Podstawy wniosku o dofinansowanie.

Wedle przepisów prawnych wniosek o dotacje może dostarczyć właściwie każdy podmiot, jaki prowadzi działalność gospodarczą. Mogą to być instytucje samorządowe, oświatowe, medyczne, przedsiębiorstwa bez względu na wielkość i zakres działania jak również wszystkie inne organizacje poza administracją publiczną. Zwykle adekwatna instytucja zapowiada nabór wniosków do ustalonego projektu. Dopłatę z funduszy unijnych można otrzymać między innymi na rozwój przedsiębiorstwa, projekty innowacyjne, projekty prospołeczne, edukację, działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia oraz związane z odnawialnymi źródłami energii.

Wniosek o dofinansowanie powinien przygotowany poprawnie odnośnie wymogów formalnych. W samej rzeczy zasadniczym oparciem dla poprawności wnioskowania o dotację musi być zgodność celu wpisanego w działalność. Wyznaczenie źródła finansowania projektu jest koniecznością, trzeba wskazać adekwatny projekt, który będzie odzwierciedlał rodzaj działalności beneficjenta.

Harmonogram realizacji projektu musi być integralną częścią wniosku. Wskazane jest zapoznać się uważnie z treścią jak również postulatami projektu, gdyż owocne zaakceptowanie aplikacji o dotację nie wystarczy do pomyślnej realizacji wskazówek projektu. Ponieważ właśnie na beneficjencie spoczywa wymóg prowadzenia całej wymaganej dokumentacji i szanowania wskazanych procedur.

Po sygnowaniu umowy o dotacje tak faktycznie wówczas rozpoczyna się najbardziej powikłany etap. Właściwa adaptacja instrukcji wynikających z projektu przede wszystkim polega na na umiejętnym zarządzaniu projektem. Pośród wymogów znajduje wylicza się dodatkowo precyzyjne rozliczenie kosztów. W przypadku niekompletnej dokumentacji, nie spełnienia instrukcji połączonych z kontrolą i audytem projektu unijnego przedsiębiorca może spodziewać się utraty części lub całości dofinansowania. W następstwie tego dla beneficjenta, który chce poprawnie zarządzać projektem potrzebnym rozwiązaniem jest skorzystanie z doradztwa w zakresie zarządzania projektami. Profesjonalny zespół ekspertów pomoże na poziomie przygotowania wniosku oraz przeprowadzenia wszystkich urzędowych wymogów, również podejmie się monitorowania kolejnych działań. W zespole firmy doradczo szkoleniowej Fuda pracują profesjonalni audytorzy i eksperci z różnych dziedzin. Beneficjent może spodziewać się dokładnej analizy procesu projektowego, zarówno w obszarze finansowym, jak i proceduralnym. Eksperci mający stosowne kompetencje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego i zewnętrznego przedłożą kompletną dokumentację sprawozdawczą . Pomogą przy wskazaniu kwalifikowalności wydatków i precyzyjnego wyznaczenia końcowego rozliczenia kosztów. Doradztwo w zakresie zarządzania projektami stanowi dla każdego beneficjenta nie tylko wsparciem w czasie realizacji wyznaczonych w instrukcji wytycznych, lecz szczególnie gwarancją sukcesu w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

Ezoteryczny Poznań

Ezoteryczny poznań to lokalny serwis informacyjny o Poznaniu i całej Wielkopolsce. Piszemy o aktualnościach, lokalnych atrakcjach, sztuce i kulturze. Wspieramy wyjątkowe inicjatywy lokalne, piszemy o przejawach wyjątkowej przedsiębiorczości lokalnej i wszystkim tym co interesuje Poznaniaka.

Search