Dofinansowanie kotłów na pellet

Dofinansowanie kotłów na pellet

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Z roku na rok Program czyste powietrze uzyskuje coraz szersze obszary rozwiązań mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poprawę jakości powietrza. Dlatego pojawia się coraz liczniejsza grupa dopłat do wymiany źródeł ciepła na nowoczesne i spełniające normy emisji, w tym możliwość refundacji znaczącej części kosztów poniesionych przez inwestora na przedsięwzięcia termomodernizacyjne lub wymianę starych kotłów.

Dofinansowanie kotłów na pelet w Programie Czyste Powietrze

Oprócz poprawy sprawności energetycznej budynków to właśnie instalacja ekologicznego ogrzewania jest tym czynnikiem, który ma istotne znaczenie dla jakości powietrza. Osoby, które zdecydowały się wprowadzić bardziej przyjazne dla środowiska rozwiązanie mogą zatem ubiegać się o dofinansowanie do kotła na pelet, czyli na granulat z biomasy.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do kotła na pelet?

Ze środków Programu Czyste Powietrze mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynków jednorodzinnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych posiadających księgę wieczystą. Warunkiem uzyskania refundacji jest w miejsce starego kotła węglowego zakup energooszczędnego kotła na pelet, który spełnia restrykcyjne wymogi normy klasy 5 dotyczące poziomu emisyjności cząstek stałych. Takie parametry spełniają zaawansowane technologicznie kotły na pelet Domusa: https://domusa.pl. Uzyskały one najwyższą możliwą europejską ocenę w klasie 5 czystości spalania zgodnie z EN 303-5, wykazując jednocześnie wydajność do 95%, wysoki poziom bezpieczeństwa oraz niską emisję gazów i pyłów.

Jak uzyskać dofinansowanie do kotła na pelet?

Dofinansowanie na kotły peletowe można uzyskać na podstawie złożenia do właściwego urzędu gminy wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Jednakże należy zaznaczyć, że ze względu na różnorodne polityki ekologiczne w poszczególnych gminach, zasady przyznawania dotacji mogą się od siebie różnić. W niektórych rejonach kraju wprowadza się już całkowity zakaz korzystania z pieców pozaklasowych, a w przyszłym roku zakaz ten obejmie też piece klasy 3 i 4. Warto zatem się pospieszyć z wymianą pieca na proekologiczny kocioł na pelet. Tym bardziej, że wysokość dotacji uzależniona jest od wysokości zarobków osoby ubiegającej się o dofinansowanie. Osoby najuboższe mogą ubiegać się aż o 90 % refundacji, a kwota dofinansowania w ramach programu może osiągnąć nawet 69 tysiące zł. Osoby o wyższych dochodach mogą również starać się o dopłatę, jej wysokość naliczana jest w oparciu o uzyskiwany dochód.

Należy pamiętać, że osoby planujące skorzystać z dofinansowania z Programu Czyste Powietrze powinny złożyć wniosek przed rozpoczęciem inwestycji. Po pozytywnej weryfikacji wniosku przez gminę następuje podpisanie umowy o dofinansowanie. Dopiero po podpisaniu umowy z urzędem gminy beneficjent może przystąpić do właściwego zakupu i montażu pieca. Po zakończeniu inwestycji zaś należy złożyć wniosek rozliczeniowy wraz z fakturami za wykonane usługi i zakup urządzenia i oczekiwać zwrotu ustalonych w umowie kwalifikowanych kosztów.

Ezoteryczny Poznań

Ezoteryczny poznań to lokalny serwis informacyjny o Poznaniu i całej Wielkopolsce. Piszemy o aktualnościach, lokalnych atrakcjach, sztuce i kulturze. Wspieramy wyjątkowe inicjatywy lokalne, piszemy o przejawach wyjątkowej przedsiębiorczości lokalnej i wszystkim tym co interesuje Poznaniaka.

Najnowsze artykuły

Search