Wycena firm a decyzje prezesa

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Dlaczego tak dużo mówi się na rynku o zyskach, a tak rzadko o wycenie firm? W zwykłym prowadzeniu spółki dla prezesa (albo też: właścicieli) liczą się na ogół przede wszystkim takie informacje, jak dochód ze sprzedaży i zwroty z inwestycji czy wartość zobowiązań. Są to bowiem te wartości, które wpływają wprost na normalne funkcjonowanie spółki. Dzięki dochodom może ona planować następne inwestycje i planować projekty na przyszłość, decydując się na wzmacnianie najważniejszych zadań. Także fakt, że spółka nie tylko może w pełni pokryć zapotrzebowanie pieniężne w obecnej działalności, ale także zdobyć nadwyżkę, działakorzystnie na obraz przedsiębiorstwa w oczach sponsorów, klientów czy udziałowców oraz akcjonariuszy.

Wycena firm w podobnej sytuacji wydaje się niejednym właścicielom kwestią dodatkową, po którą sięgają oni wyłącznie wtedy, gdy chcą firmę sprzedać. W poniższym artykule chcemy pokazać, dlaczego trzeba zastanowić się nad wyceną organizacji także wtedy, gdy nawet nie rozważamy decyzji o jego sprzedaży - po prostu po to, aby znać kwotę tej części firmowego zaplecza, jaką stanowi posiadany przez nas firma. Ale także po to, aby jeszcze dokładniej i precyzyjniej określać doskonalenie konkretnych projektów czy też ocenić istotność konkretnego produktu (istniejącego lub rozważanego) dla strategii organizacji. O tym, jakie znaczenie może oznaczać dla wyceny firm jeden proces lub wręcz produkt, wskazuje najdobitniej przykład start-upów. Sporo firm, które rozwijają się ze start-upów czerpie finansowanie na jeden, konkretny produkt - co więcej: tylko wokół niego spółka rozwija się od początku swego działania i to on staje się najważniejszym argumentem w negocjacjach z sponsorami. Na światowych rynkach można wskazać przykłady firm, które powstały właśnie na jednym dobrym projekcie, mądrze wykorzystanej idei - oferując na początku jeden jedynie rodzaj produktu (nieraz jest to wynalazek - często serwis on-line lub portal itp.).

Mówiąc i pisząc o wycenie firm warto też wiedzieć, że mimo że na ogół wiąże się ona z rozbudowanymi przedsiębiorstwami, o ogromnym budżecie, zatrudniającymi licznych pracowników i dysponującymi ogromnym majątkiem w postaci obiektów, floty pojazdów, zapleczem technicznym - to tak naprawdę wszyscy przedsiębiorcy muszą zadać sobie pytanie o wycenę firm. Każda osoba, która kontynuuje działalność i planuje rozwijać ją w sposób świadomy oraz fachowy, powinna umieć oszacować cenę firmy w danym momencie, a także umieć ocenić ją w przyszłości - w zależności od podjętych decyzji inwestycyjnych. Opowiadając o każdym podmiocie mamy tu na myśli również nawet podmioty jednoosobowe, indywidualne. Tak, wskazanie wartości takich jednoosobowych organizacji też jest dostępne! Fakt, że rzadko o tym słyszymy wynika jedynie z tego, że jednoosobowej działalności gospodarczej nie sposób odsprzedać. Można jednak wystarać się o wycenę firm także tych najmniejszych, mikro-, małych i średnich, gdyż nawet one poszukują nierzadko podobnej informacji np. ze względu na plany pozyskania dofinansowania bądź też modyfikacji formy i struktury działalności. Zastanówmy się, dlaczego niemal każdy właściciel domu bądź mieszkania potrafi wskazać orientacyjną wartość swojej nieruchomości, ale jeśli zapytać go o drugi składnik jego własnego majątku - czyli wartość spółki - często może mieć kłopoty w odpowiedzi. Wiele osób przyjmuje przy tym - źle - że wszystko zależy tu od ceny pojedynczych części majątku organizacji, za które zapłaciły. Prawda jest jednak inna. Wycena firm liczy się w przyszłości, a nie przeszłości. Podmiot może mieć zatem nieznaczny majątek, ale dużą wartość ze względu na możliwość rozwoju bądź projekty, które są dopiero wdrażane. Z tego względu podanie dokładnej wyceny firm zawsze warto powierzyć fachowemu rzeczoznawcy.

Ezoteryczny Poznań

Ezoteryczny poznań to lokalny serwis informacyjny o Poznaniu i całej Wielkopolsce. Piszemy o aktualnościach, lokalnych atrakcjach, sztuce i kulturze. Wspieramy wyjątkowe inicjatywy lokalne, piszemy o przejawach wyjątkowej przedsiębiorczości lokalnej i wszystkim tym co interesuje Poznaniaka.